NABA, The Norwegian-African Business Association  NABA, The Norwegian-African Business Association

Virkemidler for norsk næringsliv i utviklingsland

Last updated: 08.02.2016 // Oversikt over norske aktører som kan være nyttige ved næringslivssamarbeid.

Veiledningskontoret er en førstelinjetjeneste som gir råd særlig om tilskuddsordninger og finansieringsmuligheter for næringsliv i utviklingsland. På kontorets internettsider kan man finne fyldig informasjon om de mest relevante virkemidlene for investering i og handel med utviklingsland. Det er også et nyttig oppslagsverk med hundrevis av lenker til internasjonale nettsteder som er spesielt interessant for næringslivsaktører i utviklingsland. Se internettsiden  www.veiledningskontoret.no

Innovasjon Norge - ut i verden

Driver du med internasjonal handel? Hos Innovasjon Norge kan du få kunnskapen som gjør handelen enklere og mer lønnsom. De gir råd innen internasjonale handelsregler og holder kurs for deg som handler med utlandet. www.innovasjonnorge.no/Ut-i-verden/

Norwegian-African Business Association» (NABA)

Norwegian-African Business Association (NABA) er et norsk-afrikansk handelskammer som promoterer forretningsmulighetene i afrikanske markeder hjemme i Norge. NABA bistår norske selskaper som ønsker å etablere seg i Afrika med nettverk og kontakter, arrangerer seminarer og konferanser i Norge og investorturer/delegasjonsreiser til afrikanske land. Mer om NABA finnes på www.norwegianafrican.no.  


Bookmark and Share