Photo: RNE.Photo: RNE

Etiopias økonomi

Last updated: 04.02.2016 // Etiopia er en av Afrikas raskest økende økonomier. En gjennomsnittlig økning på rundt 10 % det siste tiåret er særlig imponerende da dette er en av de få rasktvoksende land som ikke er preget av ressursrikdom.

Våren 2015 anslo Verdensbanken at Etiopia vil fortsette å være én av verdens ti hurtigst voksende økonomier i årene fremover.  

Dette er et resultat av Etiopias utenrikspolitiske agenda mot gradvis å åpne opp økonomien og legge bedre til rette for utenlandsinvesteringer. Etiopia satser sterkt på å bygge opp infrastruktur, og Kina har så langt vært hovedsamarbeidsland.  Investeringsklimaet er også endret raskt de siste årene gjennom bevisst liberalisering og incentivpolitikk på en rekke områder. Avgiftsfritak, skattefritak, billig arbeidskraft og et potensielt stort innenlandsk marked har ført til at flere fabrikker, kommersielle farmer og spesielle industrielle soner kommer gradvis opp gjennom hele landet. Her har Tyrkia, India og Kina vært storspillere. 

Til tross for den positive utviklingen rapporteres det stadig om utfordringer med å operere i det etiopiske markedet. Manglende tilgang på utenlandsk valuta har lenge vært en stor utfordring, og selv om det er noe avtagende meldes det fortsatt om ustabilitet. Et tungt byråkrati og stadige endringer av lovverk er også noen av vanskelighetene investorer ofte meddeler. Den dominerende rollen offentlig sektor spiller i økonomien begrenser utviklingen av privat næringsliv og spesielt finanssektoren. Dette er den store spenningen i de pågående forhandlingen til WTO-tilslutning som er godt i gang. Tilpasningene setter regjeringen i dilemmaer iht. kravet om privatisering av bank, finans og telekommunikasjon. Disse er sektorer fortsatt forbeholdt staten eller etiopiske private aktører, mens noe positiv fremgang er synlig i kraftsektoren som nylig har åpnet opp for utenlandske investorer.Bookmark and Share