Photo: Petter Foss.Photo: Petter Foss

Aktuelle sektorer for norsk næringsliv

Last updated: 04.02.2016 // Regjeringens prioritering i å stimulere investeringer i fornybar energiproduksjon i utviklingsland gjør Etiopia et meget aktuelt land for samspill innenfor dette feltet.

Etiopia har et av kontinentets største fornybare kraftpotensiale (beregnet til ca. 60 000 MW), men kun 5 % av dette er p.t. utnyttet. Verdensbanken vurderer at Etiopia har mulighet for å bli en av Afrikas største krafteksporter med et teoretisk årlig eksportpotensiale på 26 Twh uten å inkludere geotermisk basert kraft.  Utbygging av overføringsledninger til nabolandene er høyt prioriter og eksport er påbegynt til Djibouti og Sudan.

Norges sterke fokus på samarbeid innen vannkraftutbygging/ren energi verdsettes høyt i Etiopia. Dette gir gode muligheter for samspill mellom norske aktører og energimiljøet i Etiopia.

Ambassaden har de siste årene satset på å styrke dette samarbeidet gjennom forsøk på å engasjere norske energi eksperter og innehavere av spesiell vannkraftteknologi til leveranser og utbyggingskontrakter. Energiproduksjon i Etiopia har inntil en lovendring i november 2013 vært lukket for private investeringer. Bakgrunnen for liberaliseringen er bl.a. utfordringer med å finansiere de enorme kraftprosjektene som er i gang. Private aktører har nå mulighet til å investere i bl.a. generering, distribusjon og salg av elektrisitet. Med omfattende planer om å eksportere kraft til nabolandene, kan dette føre til spennende muligheter. 

Andre sektorer som er prioritert av etiopiske myndigheter og kan være aktuelt for norske investorer er:

  • Landbruk og Agribusiness
  • Industrisektoren
  • Helsetjenester
  • Turisme

Bookmark and Share