Styrket norsk posisjon i samarbeidet med AU

Sist oppdatert: 19.01.2012 // Ambassadør Odd Inge Kvalheim Kvalheim ble 12. januar utnevnt til vervet som med-formann for gruppen for AUs samarbeidsland (”AU partners group”) for 2012 – noe som gir en styrket plattform for det norske engasjementet overfor AU.


AUPG organiserer alle partnerlandene som samarbeider med AU og AUs medlemsland, og er en hovedkanal for dialog med AU om utviklings- og sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for koordinering mellom partnerlandene.
Èn av de to formannskapene trekkes fra EU, og èn fra et partnerland utenfor EU. De to vise-formennene står for den daglige kontakten med AU, mens ambassadør-gruppen møtes med ulike mellomrom. I tillegg er det etablert flere arbeidsgrupper under AUPG.

Med-formannskap for AUPG er en meget god plattform for jevnlig kontakt med AUs lederskap og fora som AUs fred- og sikkerhetsråd, og gir således et bedre inntak mht regionale spørsmål i Afrika. Særlig gjelder dette fred- og sikkerhetsspørsmål. Det gir også et godt inntak til de regionale ambassadørene og AUs medlemsland.
Vise-formennene får også i økende grad delta som observatører på AU-møter, herunder i AUs fred- og sikkerhetsråd.


Bookmark and Share