Registrering for nordmenn i Etiopia

Sist oppdatert: 08.03.2012 // Alle nordmenn som er i eller skal til Etiopia oppfordres til å registrere seg.

 Ambassaden ønsker av hensyn til beredskapsplanleggingen å ha oversikt over norske borgere oppholder seg i Etiopia. Skjemaet kan du laste ned, fylle ut og returnere til ambassaden på e-post, telefax eller sende det som brev. http://www.norway.org.et/Norsk/registrering/. En oppfordrer sterkt til å fylle ut alle opplysninger på skjemaet, samt å melde fra dersom oppholdet utvides.

Reisende kan også registrere seg via https://www.reiseregistrering.no/

Dersom du skal reise til utlandet, oppfordres du til å registrere deg her fordi det vil

  • gjøre det lettere for Utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten forsøke å oppnå kontakt med deg via e-post, SMS eller telefon dersom du legger inn relevant informasjon. Vi kan ikke garantere at vi vil kunne hjelpe deg i alle situasjoner.
  • gjøre det mulig for ambassaden å sende deg informasjon på e-post om lokale aktiviteter, nyhetsbrev o.l. (ikke alle ambassader har denne tjenesten)

Vi anbefaler at alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika registrerer seg. Registrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende).

 

 


Bookmark and Share