Nyttig gjennomgang av norsk bistand

Sist oppdatert: 14.01.2011 // (13.10.2011) – Dette er en svært nyttig undersøkelse i vårt videre arbeid for å bedre forvaltningen og resultatene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim om dagens rapport fra Riksrevisjonen om norsk bistand.

Utenriksdepartementet har gjennomført en rekke tiltak for å forbedre forvaltningen de siste årene. Ifølge Riksrevisjonen har dette bidratt til at styringen og kontrollen er blitt bedre. Samtidig er det rom for å gjøre mer, blant annet innenfor:
• risikostyring
• arbeid mot korrupsjon
• dokumentasjon av oppnådde resultater
• dokumentasjon av arbeidet i styrene for FNs fond og programmer

– Vi er enige med Riksrevisjonen i at det fortsatt er en vei å gå. Funnene i rapporten er de samme vi har funnet i våre egne interne gjennomganger. En del av svakhetene er allerede rettet opp, sier Solheim.

Siden Riksrevisjonen startet denne undersøkelsen i 2007, er det blant annet opprettet en «Sentral kontrollenhet» for å forebygge og følge opp mistanker om korrupsjon. For dette formålet er det også opprettet en ekstern varslingskanal.

– Det er ingen snarveier til gode resultater i bistanden. God kontroll og forvaltning er avgjørende. Vi er ikke i mål. Jeg er likevel stolt av å kunne si at det er den rødgrønne regjeringen som for alvor har satt dette på dagsorden, sier Solheim.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Christian Grotnes Halvorsen, tlf 48153748

 


Bookmark and Share