Inter-religiøst samarbeid i Etiopia gir resultater

Sist oppdatert: 24.11.2011 // ”We consider Hans a muslim” – sa Presidenten i Etiopias øverste islamske råd i avskjedstalen til Hans Birkeland, bedre attest kan vel ingen leder i Kirkens Nødhjelp få ?

 

 Etiopia er et flerkulturelt samfunn med mange trosretninger, hvor religion betyr mye. Etter 40 år i Etiopia, hvorav de siste 8 årene som Kirkens Nødhjelp representant til Etiopia, ble avtroppende stedlig representant for Kirkens Nødhjelp,  Hans Birkeland nylig hedret med en stor avskjedsmarkering, hvor landets mest sentrale religiøse ledere var tilstede.

Ambassaden har et nært samarbeid med KN knyttet til den inter-religiøse dialogen og KN er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å bekjempe kjønnslemlestelse av jentebarn. Hans Birkelands nære kontakter til religiøse ledere har hatt stor betydning for at både kristne og muslimske ledere nå står samlet bak kampen mot den bestialske skikken. De slår utvetydig fast at tradisjonen ikke har forankring i noe trosgrunnlag eller religiøse skrifter Etiopia i dag. De religiøse lederne har også, i samarbeid med KN, rykket ut og avverget opptrapping av religiøst begrunnede konflikter rundt i Etiopia. KNs arbeid har gitt nyttige nettverk og konkrete resultater i Etiopia – her er det nyttige erfaringer å trekke for arbeidet også i andre land.

Under avskjedsarrangementet for Hans Birkeland deltok Patriarken for den ortodokse kirken, biskopen for den katolske kirken, presidenten i den evangeliske Mekane Yesu kirken og presidenten i Etiopias øverste islamske råd. Lederen for Etiopias landsorganisasjon, CETU, og  lederen for Tigrays hjelpeorganiasjon REST, var også blant gjestene. Presidenten i Etiopias øverste islamske råd avsluttet de religiøse ledernes hyllest av Hans med ordene – We consider Hans as a muslim! Bedre attest kan vel ingen leder i Kirkens Nødhjelp få? Nyttig å ta med seg når Hans Birkeland om kort tid tar over som KNs representant i Khartoum


 


Bookmark and Share