Frivillighetsprisen 2012 til Helge Brekke

Sist oppdatert: 06.12.2012 // Vinneren av Frivillighetsprisen 2012, Helge Brekke, er primus motor for Knarvikmila i Hordaland. Med mosjonsløp og andre utendørsaktiviteter har han bidratt til bedre folkehelse, og skapt inntekter som har gitt foreldreløse barn i Etiopia utdanning. Kulturminister Hadia Tajik delte ut prisen på vegne av Frivillighet Norge, på direkten i TV2 God Morgen Norge 5. desember 2012.

I dag er en viktig dag: FNs frivillighetsdag. Jeg vil rette en stor takk til alle de tre finalistene for den forskjellen de utgjør for så mange mennesker, på hver sin måte. Deres innsats er utrolig inspirerende, sa kulturminister Tajik før hun overrakte prisen til vinneren Helge Brekke.

 

- Jeg må bare si tusen takk! Særlig må jeg få takke dem som har lært meg mine holdninger. For meg har det vært en stor drivkraft i det å skape noe sammen med andre, og dele opp- og nedturer. Nå er det bare å håpe at helsa holder slik at jeg kan stå på noen år til, sa Helge Brekke da han fikk overrakt prisen onsdag morgen.

Rekord-avstemming
Aldri før har Frivillighetsprisen skapt så stor interesse blant publikum: Hele 40.000 publikummere har stemt på sin favoritt av de tre finalistene. Juryen har måttet velge en vinner blant de tre som har fått flest publikumsstemmer.

Nominasjonsprosess
Frivillighet Norge har fått inn forslag fra alle fylker. Juryen plukket ut 5 kandidater. Alle disse har blitt presentert i hver sin reportasje på God morgen Norge. Seerne har stemt fram 3 finalister på nettet til TV2 . Det er juryen som har valgt mellom finalistene.

Juryens begrunnelse for årets vinner av Frivillighetsprisen:
Helge Brekke har i tillegg til Knarvikmila vært ansvarlig for mosjonsløp og ulike utendørsaktiviteter hver uke hele året. Gjennom disse aktivitetene kommer folk i alle aldre ut, får venner og tilhørighet, og ikke minst – de holder seg i form. Dette har Helge Brekke gått i bresjen for i årtier i sitt lokalmiljø. Det årlige høydepunktet og målet for manges treningsiver er Knarvikmila, et av Norges største mosjonsløp. I årets løp deltok 6622 personer. Helge Brekke har vært primus motor for Knarvikmila – i mer enn tretti år. Helge Brekke er et strålende eksempel på en trofast frivillig og ildsjel, som i stor grad har bidratt til bedre folkehelse og liv i lokalsamfunnet. Knarvikmila har hatt ringvirkninger både lokalt og internasjonalt. Lokalt er Knarvikmila like mye folkefest som gateløp. Og gjennom samarbeid med etiopiske løpere og Unicefs innsats for at foreldreløse barn i Addis Abeba skal få utdanning, har dette også en bistandsdimensjon

Årets tre kandidater

 

Da avstemmingen stengte mandag 3. desember hadde disse tre kandidatene fått flest stemmer:

  • Helge Brekke, ildsjel bak Knarvikmila i Hordaland
    Dette er en sprek mann fra Knarvik utenfor Bergen. Han brenner for å holde folk i form, og opprettholde et levende lokalsamfunn. I over 30 år har han vært primus motor for Knarvikmila - en folkefest like mye som et gateløp. Det er blitt et av Norges største mosjonsløp og samlet 6622 deltaker i september. Knarvikmila og Helge Brekke samarbeider også med den lokale ungdomsskolen (hvor Brekke tidligere var rektor), og Unicef om et prosjekt i Etiopia. Prosjektet bidrar til utdanning for foreldreløse barn i Addis Abeba. Brekke har fått friidrettsstjernen Haile Gebrsellassie til Knarvik i 2011 og 2012. Britiske BBC dekket begivenheten.
  • Kortnebbgåsas ve og vel fra Beitstad i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag
    De ønsker å bevisstgjøre ungdom om at de kommer fra ei attraktiv og fin bygd som de kan være stolte av. Initiativtakerne er Håvard Haugen og Jo Kristian Kvernland. De bruker entusiasme, humor, galskap og en liten dose seriøsitet for at ungdom skal få et sterkere forhold til bygda. Foreningen har bidratt til økt aktivitet og trivsel i bygda Beitstad i Steinkjer kommune. Lokalsamfunnet har fått et løft og foreningen har blant annet innført fadderordning for alle nye Beitstøinger. Den årlige Kortnebbgåsfestivalen, aktiviteter blant ungdom og kreative slagord som «Gjess we can!» og «Trækk te Beitstad du å!» er andre eksempler.  • Stiftelsen Nytt Osebergskip i Tønsberg, Vestfold
    Dette er en stor gjeng som har jobbet med å lage et nytt Osebergskip i Tønsberg. Målet er å få til en arkeologisk fullskalakopi av Osebergskipet slik skipet så ut da det var nytt i år 820. Yngstemann i dette prosjektet var 13 år da han begynte, eldstemann 75 år. Byggingen har foregått i friluft i Tønsberg havn, og skapt et voldsomt engasjement. Flere hundre frivillige har sluttet opp om prosjektet. En tekstilgruppe har laget drakter, andre har vevd seil, mens noen har bygget skipet. Tusenvis av barnehagebarn og skoleelever har fått gratis omvisning og orientering om vikingtiden. Selve byggeprosjektet er gjort i samarbeid med Kulturhistorisk Museum og Vikingskipshuset,

Om Frivillighetsprisen
Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen. Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme frivillig engasjement.

Frivillighetsprisen har egne nettsider. For informasjon om prisen, historikk og hvordan du kan nominere, se http://www.frivillighetsprisen.no/

Kontaktperson for Frivillighetsprisen er Bente Myhre Haast ( bente@frivillighetnorge.no)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/aktuelt/nyheter/2012/frivillighetsprisen-2012-til-helge-brekk.html?id=709145

 

 


Bookmark and Share