Stortinget, Oslo. 
Photo: Petter Foss.Stortinget, Oslo. Photo: Petter Foss

Forhåndsstem ved ambassaden fra 1. juli 2015

05.06.2015 // I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september.

Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 14. september, kan forhåndsstemme ved ambassaden fra 1. juli til og med 4. september. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i Etiopia, og velgere som oppholder seg midlertidig i Etiopia.

Det er også mulig å brevstemme hvis velger ikke kan oppsøke en stemmemottaker.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.

Ønsker du mer informasjon om hvor og hvordan du forhåndsstemmer i utlandet finner du dette på www.valg.no.


Bookmark and Share