Photo: Royal Norwegian Embassy, Addis Abeba.Photo: Royal Norwegian Embassy, Addis Abeba

ETIOPIAS TIDLIGERE SENTRALBANK-SJEF RIDDER AV FØRSTE KLASSE

Sist oppdatert: 12.07.2011 // 1974 ble Norges honorære konsul i Etiopa Taffara Deguefé utnevnt til sentralbanksjef av keiser Haile Selassie. Samme år ble keiseren avsatt, og året etter ble Taffara Deguefé fengslet

Slik begynte Arman Aardals vennskap med Taffara Deguefé. Under tiden som ambassadesekretær i Nairobi og landansvarlig for Etiopia, oppsøkte han jevnlig etiopiske myndigheter med krav om at Deguefé skulle løslates. I 1981 var Deguefé endelig fri etter seks og et halvt år i fengsel. Han flyttet omsider til Canada og det var der Arman Aardal møtte Taffara ansikt til ansikt for første gang i 2007.

37 år etter å ha avsluttet sitt virke som norsk konsul ble Taffara tildelt Den Kongelige Norske Fortjenesteorden for fortjenstfullt virke for Norge og norske interesser i Etiopia. Arman Aardal var kommet fra Norge for å hedre sin venn og holdt en sterk tale om tiden i Etiopia. Både Norges abassadør itil Canada  Else B. Eikeland og Aardal la vekt på Deguefés innsats for Norge i sine taler.

Deguefé, som møtte til feiring med sine kanadiske barn og barnebarn, takket for ordenen og husket hvordan han hadde forelsket seg i det lyse sommernettene i Norge da han første gang besøkte landet i 1967. 17 mai 2011 var konsul Tafarra forøvrig  tilstede under en mottagelse i den norske residensen i Addis Abeba, hvor han traff Norges ambassadør til Etiopia, Odd Inge Kvalheim, og fikk ta behørig del i feiringen av Norges nasjonaldag.

Deguefé har skrevet bøkene  ”Minutes of an Ethiopian Century” og ”A tripping stone – Ethiopian Prison Diary” om de dramatiske årene i Etiopia.


Kilde: Den Kongelige norske ambassade i Ottawa,Canada   |   Bookmark and Share