PERSONNUMMER FOR BARN FØDT I UTLANDET

Sist oppdatert: 11.02.2013 // Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet som trenger fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass, kan søke om dette via ambassaden.

 

Norske borgere som er født i utlandet må ha et norsk personnummer før det kan søkes om pass.

Barn født etter 01.09.2006 som har norsk far eller mor (slik disse defineres i Barneloven) er automatisk norsk statsborger. Dette trenger man ikke søke om. Skal imidlertid fødselen registreres hos norsk folkeregister, og/eller om barnet skal ha norsk pass, må det først søkes om norsk fødselsnummer. Søknaden sendes Skatteetaten via ambassaden.

 

Søknadskrav for personnummer til barn født i Etiopia og Somalia:

  • Original, offisiell fødselsattest med apostille, oversatt til norsk eller engelsk. Foreldrenes identitet tydelig fremkommer må fremlegges. Attester må være legalisert av utstederlandets myndighet.
  • Foreldrenes gyldige legitimasjon, pass, eller en bekreftet kopi av legitimasjon, må fremlegges. Kopi tas på ambassaden.
  • Dersom foreldrene er gift bes vigselsattest vedlegges. Hvis attesten er utstedt lokalt vil må den være legalisert av utstederlandets myndighet
  • Det kreves personlig oppmøte ved søknad om personnummer for barn. Søknader kan innleveres i ambassaens konsulære åpeningstid. Ambassaden anbefaler at man på forhånd avtaler tid for innlevering av søknad om personnummer.

Dersom det er en norsk far til barn født i utlandet, og han er reg. bosatt og ugift i DSF, må det foreligge farskapserkjennelse etter norsk barnelovs § 4. Denne erkjennelsen må godtas og signeres av mor også. Ovennevnte gjelder ikke dersom norsk borger, mor og/eller far, er registrert som utvandret fra Norge. Da gjelder ikke den norske barneloven og fødselen må godkjennes og registreres av NAV internasjonal før en søknad om personnummer kan fremmes.

Merk at DNA-testing påkreves i søknader fra Etiopia og Somalia. Søkere må betale for DNA-testing direkte til Personregisterets konto i Norge når en anmodning om DNA testing mottas på deres folkeregistrerte adresse. Ambassaden vil bli tilsendt utstyr for DNA-testing av personregisteret når betaling er mottatt.

Man må påregne en søknadstid på 6-8 uker.

Merk at barn som er født etter 01.09.2006 med norsk mor eller far, vil ikke kunne få innreisevisum til Norge i utenlandsk pass! Dette fordi de automatisk er norsk statsborger og derfor skal ha norsk pass.

 

Erkjennelse av farskap

Ifølge instruks fastsatt av Skattedirektoratet (12.12.2007) har ikke far anledning til å vedgå farskap etter barneloven § 4 når han er bosatt i utlandet. Dersom farskapet ikke er godkjent av NAV, er vedkommende ikke å regne som far etter norsk rett.

Hvor skal far erkjenne farskap? Les mer hos Skatteetaten - KLIKK HER.

 

Les mer om hos Folkeregisteret - KLIKK HER.

Hvem er norsk? Les mer hos UDI - KLIKK HER.

 


Bookmark and Share