NYTT PASS FOR NORSKE I ETIOPIA

26.10.2016 // Trenger du å fornye passet eller har tapt dette mens du er i Etiopia?

Pass er et identitetsbevis og et reisedokument som kun utstedes til norske statsborgere. Alle vanlige pass som er utstedt fra og med 03.10.2005 vil inneholde biometriske data i elektronisk, lesbar form. Alle norske pass for personer over 12 år skal inneholde bilde, signatur og fingeravtrykk.

Maskinlesbart pass utstedes av politiet i Norge og det vil ta 3-4 uker fra søknad leveres på ambassaden til søker får utlevert passet. Nordmenn bosatt i Etiopia og Djibouti må personlig møte opp og søke ved ambassaden i Addis Abeba. Dette gjelder også barn. 

Søknad om pass må fremlegges i ambassadens konsulære åpningstid, mandag og onsdag 09:00 - 15:00 og fredag 09:00 -12:00. Vi anbefaler at du på forhånd tar kontakt med ambassaden for å avtale time for innlevering av passøknader. Informasjon om hva du må ha med finner du lenger ned på siden.

Ambassaden tar kontakt med søker når passet er klart for avhenting.

Ambassaden lager ikke pass selv, men får dette tilsendt fra passmyndighetene i Norge. Unntaket er nødpass og reisedokumenter.

Dersom det norske passet er gått ut på dato mens man er i Etiopia (utlandet), må man alltid ta med det forrige passet til ambassaden for å fornye. Uten det forrige passet vil det ikke bli utstedt nytt. Merk at pass eldre enn 3 måneder ikke gjelder som identifikasjon for fornyelse av pass når det har gått tre måneder etter gyldighetstidens utløp

 

VIKTIG OM DELT FORELDREANSVAR:

Vennligst husk at begge foreldre må undertegne fullmaktsskjemaet på ambassaden hvis foreldreansvaret er delt. Om dette ikke er mulig må den forelderen som ikke kan fremmøte undertegne og sende et samtykke for utstedelse av pass til barn attestert av politiet i Norge eller en norsk utenriksstasjon i det landet der han/hun befinner seg.

 

TA MED

Når du søker om nytt pass (søker), må du ha med følgende:

For voksne:
• Passet som skal fornyes
• Passgebyr i kontanter, kun etiopisk Birr

For barn under 18 år:
• Passet som skal fornyes. For utstedelse av pass for første gang, må ambassaden ha en utskrift fra Folkeregisteret som bekrefter barnets fulle navn og fødselsnummer.
• Begge foreldres pass om foreldreansvaret er delt. Eneansvar (tildelt ved domskjennelse eller avtale) for barn må dokumenteres.
• Passgebyr i kontanter, kun etiopisk Birr
• For barn under 3 år, ta med 1 stk. passfoto (hvit bakgrunn, max. tre mnd. gamle, min. 36 x 47 mm).

REGLER FOR PASSFOTO: Se liste hos politiet - klikk HER. Noen hovedregler; nytt, lukket munn, synlige øyne og ører, hvit bakgrunn, ingen skygge, ikke hodeplagg.

 

Gebyrprisene er oppgitt på ambassadens internettsider og i resepsjonen.

Pr. 26 oktober2016 er gebyrene:

Voksen (fra 16 år): 1,180.00 Birr

Barn (opptil 16 år):    710.00 Birr

 

Ved navneendring:

Navn oppgitt i søknad om pass, må være i overenstemmelse med navn som står registrert i norsk folkeregister.
Hvis man har endret navn, må man derfor søke om navneendring før ambassaden kan utstede pass med nytt navn.

 

Gyldighetstid for pass for ulike alderstrinn

Under 5 år: 2 år
Mellom 5 og 10 år: 3 år
Mellom 10 og 16 år: 5 år
Over 16 år: 10 år

 


Kilde: ADD   |   Bookmark and Share