Pass - fornye, tapt eller nødpass

GJELDER NORSKE PASS: Trenger du å fornye ditt norske pass mens du er i Etiopia? Eller passset ble stjålet eller mistet på annen måte? Les mer om å fornye pass mens du er i Etiopia, hva gjør du når passet er stjålet eller mistet i Etiopia, få nytt pass til barn og hva som gjelder for å få nødpass og andre midlertidige reisedokumenter. Merk at pass eldre enn 3 måneder ikke gjelder som identifikasjon for fornyelse av pass når det har gått tre måneder etter gyldighetstidens utløp.

Trenger du å fornye passet eller har tapt dette mens du er i Etiopia? Les mer

Informasjon om nødpass og andre reisedokumenter som ikke er vanlige pass. Les mer

Dersom du har mistet eller blitt frastjålet passet mens du er i Etiopia, kan ambassaden hjelpe. Les mer

Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet som trenger fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass, kan søke om dette via ambassaden. Les mer