Stemple dokumenter

Sist oppdatert: 13.02.2013 // Kan ambassaden stemple dokumentet mitt? Ambassaden har ingen myndighet til å bekrefte eller legalisere etiopiske dokumenter! Men vi kan hjelpe med notarialforretninger for norske dokumenter for nordmenn som er i Etiopia.

 

Hva er "notarialforretninger"?

En notarialforretning innebærer å gi et dokument, en fotostatkopi eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Den som utfører notarialbekreftelsen, kalles notarius publicus. Det gjøres av byfogdembete (fylkesmannen) eller tingretten. Formålet er å sikre bevis for viktige rettslige handlinger eller å bekrefte et faktisk forhold.

En legalisering innebærer ikke alltid at innholdet i dokumentet er riktig, men at kopien eller selve dokumentet er ekte.

Ambassaden kan bare bekrefte et norsk dokument (legalisere) når dokumentet allerede er bekreftet av Notarius Publicus og Utenriksdepartmentet i Norge. Du må selv sørge for at dokumentet er stemplet av Notarius Publicus i Norge. Ambassaden ordner med stempel hos norske UD og deretter stemples det av diplomat med godkjenning ved ambassaden.

For et dokument som legaliseres ved ambassaden må det betales et fastsatt gebyr.

Gebyret betales kontant i etiopiske birr.

 

Ambassaden utfører følgende notariale forretninger:

  • bekrefter underskrifter
  • bekrefter riktigheten av kopi, feks pass
  • bekrefter at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
  • bekrefter legitimerte faktiske opplysninger

 

Norske førerkort

For norske førerkort oversetter ambassaden førerkortet til engelsk og stempler at dette er korrekt oversatt. Oversettelsen skal deretter stemples av etiopisk Utenriksdepartement (MFA) i Addis Abeba, før etiopisk førerkort kan utstedes av veimyndighetene i Etiopia. Det betales gebyr for oversettelsen ved ambassaden.

 

Ordinær legaliseringsprosess er:

  1. Dokumentet bekreftes først av Notarius Publicus i Norge - gjøres av dokumenteieren.
  2. Deretter av Utenriksdepartementets konsulæravdeling i Oslo
  3. Deretter ambassaden

 

Om du vil utføre de to første legaliseringene selv i Norge, må du først få dokumentet stemplet av Notarius Publicus (byfogdembetet - fylkesmannen elelr tingretten).

Deretter kan du møte opp eller sende dokumentet til Utenriksdepartementet konsulæravdeling i Oslo. De har ekspedisjonstid for legaliseringer: mandag - fredag kl. 10:00 - 12:00 og kl. 13:00 - 14:30.

Postadresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo

UD kan videresende legaliserte dokumenter til vår ambassade om du ber om dette skriftlig vedalgt dokumentet. Oppgi navn på ambassaden det skal til. Det er også viktig at du sender en epost til ambassaden om at et dokument er til legalisering og kontaktopplysninger for personen som skal hente ut dokumentet i Addis Abeba.

 

Gjeldende gebyrer - klikk her.

 


Bookmark and Share