Norsk - Etiopisk ekteskap

Sist oppdatert: 17.04.2013 // Informasjon om noen formelle forhold ved inngåelse av ekteskap mellom norsk og etiopisk statsborger. Hva må gjøres på forhånd og hvordan endre status i Folkeregisteret?

 

FØR EKTESKAP INNGÅS I ETIOPIA

Den norske statsborgeren må ha med seg til Etiopia utskrift fra Folkeregistret i Norge (Skatteetaten), som bekrefter status som ugift. Utskriften må før man ankommer Etiopia, være legalisert.

Det vil si at dokumente først skal være stemplet av Notarius Publicus i Norge og deretter av Utenriksdepartementets konsulæravdeling i Oslo. Så kan ambassaden i AA stemple dette.

Deretter tas dokumentet med til etiopisk UD (MFA) i Addis Abeba, før ekteskapet skal inngås hos etiopiske vigselsmyndigheter.

 

ETTER AT EKTESKAP ER INNGÅTT I ETIOPIA

Et etiopisk vigselsdokument vil ikke kunne legaliseres (stemples) av den norske ambassaden eller av andre norske myndigheter.

Dersom ekteskapsdokumentet skal benyttes i en familieinnvandringssak, må dokumentet stemples av det etiopiske Utenriksdepartementet (MFA) i Addis Abeba. Dokumentet kan da vedlegges søknaden til UDI.

For øvrig vil dokumentet ikke alene avgjøre status som skal registreres i norske registre. Det vektlegges et eget intervju, og det tas DNA test i alle saker. Den norske statsborgeren vil da ta intervju og test i Norge, mens den etiopiske (utenlandske) statsborgeren bli innkalt til intervju og DNA test ved ambassaden.

Ambassaden vil opplyse om at ventetiden for innkalling til DNA test og intervju kan ta mer enn 6 måneder.

 

ENDRING AV STATUS I NORGE

Etter at UDI har godkjent en innvandringssak og den etiopiske statsborgeren har fått oppholdstillatelse i Norge og har kommet til Norge, må man søke Folkeregisteret om å få registrert ekteskapsstatus for begge personene.

Folkeregisteret er underlagt Skatteetaten. Se mer informasjon på:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/

Folkeregisteret skriver følgende på sine internettsider om ekteskap inngått i utlandet av utenlandsk rett:

Dersom dere skal gifte dere etter utenlandsk rett, må dere selv undersøke med myndighetene i det aktuelle landet om hvilken dokumentasjon de krever at dere legger frem. Sjekk blant annet hvilket språk de krever prøvingsattesten på, og om den må være påført et apostillestempel fra fylkesmannen.

For ekteskap inngått i Somalia, Etiopia, Eritrea mfl., har ekteskapsattester fra disse landene  liten eller ingen troverdighet fordi de ofte er falske. Det kan gjøres unntak dersom Utledingsdirektoratet (UDI) har godtatt at ekteskapet er inngått i forbindelse med familiegjenforening.

Ambassaden i Addis Abeba attesterer ikke vigsler etter etiopisk rett.

Denne informasjonen er ikke uttømmende, og vi henviser til UDI sine internettsider:

http://www.udi.no/Sentrale-tema/Familieinnvandring/

 


Kilde: RNE ADD   |   Bookmark and Share