Norge overtok ledelsen av NATO anti-pirat operasjon

Last updated: 10.06.2013 // I Djibouti fredag 7. juni 2013, overtok Norge ledelsen av NATOs anti-pirat operasjon. Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen som nå har kommandoen for hele operasjon Ocean Shield. Det er første gang Norge har kommando over en maritim NATO-operasjon.

 

Djibouti: Ambassadør Kvalheim og Forsvarsattaché Lolland fra ambassaden i Addis Abeba deltok under overføringen av kommando for anti-pirat operasjonen Ocean Shield (OOS) fra italiensk til norsk ledelse fredag 7. juni i Djibouti.

Kvalheim og Lolland fikk en omvisning på det norske fartøyet KNM Fritjof Nansen av flaggkommandør Amundsen og skipssjef Kammerhubber, og de overvar den formelle overtagelsen av kommando.

I perioden juni til desember i år seiler Norge med fregatten Fridtjof Nansen i anti-pirat operasjonen Ocean Shield. Flaggkommandør Henning Amundsen overtok offisielt kommando som leder for hele operasjon Ocean Shield fredag morgen 7. juni. 

Skipssjef er Kommandørkaptein Petter Kammerhubber, og KNM Fritjof Nansen er denne gang flaggskip for NATOs Standing Maritime Group 1 (SNMG1).  Dette er første gang Norge har kommando over en maritim NATO-operasjon. Med et personell på nesten 180 menn og kvinner er det ett av Norges største bidrag i en internasjonal operasjon.

Foruten mannskapet på KNM Fridtjof Nansen har de ombord Amundsen og hans stab. Operasjonen vil i hovedsak foregå i farvannet langs den østlige kysten av Afrika ned til Seychellene, og styrken vil få anledning til å trene sammen med mange andre nasjoner i området. I tillegg til OOS er det fartøyer i området fra Operasjon Atalanta (EU operasjon) samt fra blant andre landene Russland, Japan og Kina. 

Ambassaden deltok også på en seremoni for uteksaminering av deltakere på kurs for opplæring personell fra Somalia og Djibouti i regi av EUs politioperasjon EU CAP NESTOR som forestår regional kapasitetsbygging innenfor maritim sektor både på land og til sjøs. En hadde også møte med den norske politibetjenten Inge Jensen, som deltar i operasjonen.

Ambassadør Kvalheim besøkte for øvrig tirsdag samme uke en flyktningleir med hovedsakelig somaliske flyktninger nær grensen til Somalia (Somaliland) hvor Flyktninghjelpen nettopp har etablert seg. 

 


Ombord i KNM Fritjof Nansen, fra venstre: Skipssjef Kammerhubber, Ambassadør Kvalheim, Flaggkommandør Amundsen og Forsvarsattaché Lolland.

Ombord i KNM Fritjof Nansen.

 

 


Source: RNE-ADD   |   Bookmark and Share